Programm

Metsanduse Visioonikonverents toimub 20. aprillil 2017 Tartus, Kvartali konverentsikeskuses (Riia 2). 

Konverents algab kell 10 ja päev võetakse kokku kell 16.

9.30 Kogunemine ja tervituskohv

10.00 Avamine

10:20 Konverentsi hommikune sessioon - keskkond ja haridus
Säästlik metsamajandus 2 × 20 aastat hiljem - Asko Lõhmus, Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia juhtivteadur

Tulevikusuundumused, mis oluliselt mõjutavad tööjõu ja oskuste vajadust aastal 2037  - Eve Kitt ja Rain Leoma, OSKA raporti koostajad, SA Kutsekoda

Arutelu laudkondades

12:00 Kohvipaus

12:30 Konverentsi keskpäevane sessioon - tehnoloogia areng
Mets kui meie suurim vara - kuidas seda parimal moel väärindada ja kasutamata potentsiaali realiseerida? - Margus Kohava, Est-For Invest OÜ juhatuse liige

Innovatsiooni kiirteel - Pille Kaas, Deskis OÜ

Arutelu laudkondades

14:10 Kohvipaus

14:40 Konverentsi pärastlõunane sessioon
Statistilise metsainventuuri (SMI) värsked andmed - Allan Sims, Keskkonnaagentuur

Kokkuvõte ettekannetest ja aruteludest 

Lõpetamine 

Päeva modereerib Urmas Vaino.

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki